แผนการตลาดขายตรง

เราสามารถช่วยท่านวิเคราห์แผนการตลาด ช่วยวิเคราะห์การโอเวลเปลเบื้องต้น ช่วยแนะนำจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการตลาดได้อีกด้วย

Tel: O8O-787-O8O5 (หยุดวันอาทิตย์)

การออกแบบแผนการตลาดที่ดี เท่ากับทางบริษัทมีชัยชนะเรื่องระบบไปกว่าครึ่งแล้ว บริษัทขายตรงจะเติบโตไปได้ หรือไม่ได้นั้น ไม่ใช่แค่  1. สินค้าดี  2.ระบบบริหารภายในบริษัทดี  3.สมาชิกดี มีคุณภาพ  4.วิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่ดี  ต้องมีข้อ 5.แผนการตลาดดี เห็นแล้วน่าทำ มีความยืดหยุ่นดี มีการจัดจ่ายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกที่ดีและเป็นธรรม ตกทอดเป็นมรดกได้จริง ไม่ทำยากจนเกินไป ไม่ซับซ้อนมากจนจำแผนการตลาดไม่ได้ การปรับเลื่อนตำแหน่งไม่ยากจนเกินไป ฯลฯ เป็นต้น

สอบถามได้:

Tel: O8O-787-O8O5 (หยุดวันอาทิตย์)

------ pearleus